รู้จักองค์กร / Teach For Thailand Internship Program

เกี่ยวกับ Internship Program

หากคุณเป็นนักศึกษาที่กำลังอยากลองประสบการณ์การทำงานที่ท้าทาย อยากใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะที่มีในระหว่างที่เรียนอยู่ เราขอเชิญชวนให้คุณสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship Program

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • ทักษะการทำงานจริงในองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • รู้จักกับทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขา
 • ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาสังคม
 • ได้สัมผัส ทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของปัญหาของการศึกษาไทยอย่างที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน
 • บรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและท้าทายกับการทำอะไรใหม่ๆ
 • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ายื่นขอ) และเงินสนับสนุนการเดินทางและค่าโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโครงการ Internship Program เปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกสาขาวิชาชีพ โดยเราจะพิจารณาหัวข้อการทำงานตามความสนใจและความสามารถของผู้สมัคร รวมถึงเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยในกรณีที่เป็นการฝึกงานที่นับเครดิต
ตัวอย่างหัวข้อ Internship
 • Talent Acquisition : Branding & Marketing (Online Content, SEO, Brand Awareness Evaluation), Campus Engagement, Process Optimization & Evaluation, Recruitment Intelligence Research, Human Resource
 • External Relations : School Relations (Operation), Corporate Relations (Communications), Government Relations, Data Management, Copywriter, Event Management, Account Executive Assistant
 • Training & Support : Reseach and Analysis, Operations and Logistics Assistant
 • Information Teachnology/Data management : IT Support, Data Management
 • Operation : Accounting, Finance, Human Resources, Organization Development
 • Creative Design:  Content Writing and Graphic Design
 • Ambassador Network:  Engagement & Alumni Networking
ระยะเวลา

เต็มเวลาอย่างน้อย 2 เดือน โดยสามารถสมัครเข้าได้ตลอดทั้งปี

คุณสมบัติและการศึกษา

เป็นนักศึกษา สัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีอยู่ มีความกระตือรือล้น มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

*สำหรับบางตำแหน่ง ต้องมีความรู้เฉพาะทาง เช่น ทักษะด้าน IT

วิธีการสมัคร
 • ส่ง Resumeและtranscript พร้อมกับหัวข้องานหรือฝ่ายที่สนใจ (สามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง)
 • ระบุเหตุผลที่สนใจในการสมัครเข้าร่วมฝึกงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเหตุผลที่สนใจอยากฝึกงานในตำแหน่งงานนั้นๆ
 • ระบุระยะเวลาที่สามารถฝึกงานได้
 • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ careers@teachforthailand.org โดยทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก)