รู้จักองค์กร / ร่วมงานกับเรา

งานที่มี
ความหมาย

โอกาสที่คุณจะได้นำประสบการณ์และศักยภาพที่มี
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมผ่านบทบาทของทีมงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง มาร่วมงานกับเราในผ่าบทบาทเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

โครงการฝึกงาน

หากคุณเป็นนักศึกษาหรือพึ่งจบการศึกษาที่กำลังอยากลองประสบการณ์การทำงานที่ท้าทาย อยากใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะที่มีในระหว่างที่เรียนอยู่ เราขอเชิญชวนให้คุณสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship Program

สิ่งที่คุณจะได้รับ

โอกาสในการพัฒนาตัวเอง

โอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอจากองค์กรพันธมิตรและเครือข่ายทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) ทั่วโลก

การทำงานที่ยืดหยุ่น

ทำงานจากบ้านหรือนอกสถานที่ได้ เพื่อจัดสรรเวลาส่วนตัวและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณเอง

เพื่อนร่วมงานที่มีความเชื่อเหมือนกัน

แหล่งรวมคนที่พร้อมด้วยประสบการณ์ ศักยภาพ และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสังคมในหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย

เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคม

ใช้ความสามารถและศักยภาพของคุณ ในการสร้าง ผลกระทบเชิงบวกให้กับการศึกษาไทย

รู้จักทีมงานของเราในทีมต่าง ๆ