รู้จักองค์กร / ร่วมงานกับเรา

ทีมงานของเรา 

มาจากหลากหลายสาขาความถนัด แต่สิ่งที่เราเชื่อเหมือนกันคือการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เด็กไทยอีกนับร้อยสามารถกำหนดอนาคตของพวกเขาได้

คณะกรรมการมูลนิธิ

คุณสมฤกษ์ กฤษณามระ

ประธานกรรมการมูลนิธิ

คุณเกษสุดา ไรวา

กรรมการ

ดร. คุรุจิต นาครทรรพ

กรรมการ

ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์

กรรมการ

ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์

กรรมการและเหรัญญิก

คุณวิชิตพล ผลโภค

เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิฯ

ทีมงานของเรา

วิชิตพล ผลโภค

CEO & Founder

Jackson Choo

Data and Impact Specialist

จันทน์ปาย องค์ศิริวิทยา

Public Partnerships Specialist

ธนัชพร ฉันทาภิสิทธิ์

Leadership Development Associate

ธนิต แคล้วโยธา

External Relations Associate

นสวรรณร์ โพธิ์สุวรรณ์

Talent Acquisition Associate

นิภัทรา วิลเคส

Alumni Network Manager

พักตร์พิมล สุธรรมมนัส

Head of Operations

วัชร เดโชพลชัย

Program Specialist

สิริพร ราธี

Head of Talent Acquisition

ปิยังกูร บุญศิริ

Talent Acquisition Associate

ภารดี เลิศวริทธิ์

Talent Acquisition Associate

วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์

Leadership Development Associate

รณรงค์ ขันแข็ง

Leadership Development Manager

หากคุณกำลังมองหางานที่วัดผลความสำเร็จของคุณจากชีวิตเด็ก คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มาร่วมมือกับเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการร่วมงานกับเรา