รู้จักองค์กร / ร่วมงานกับเรา

ทีมงานของเรา 

มาจากหลากหลายสาขาความถนัด แต่สิ่งที่เราเชื่อเหมือนกันคือการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เด็กไทยอีกนับร้อยสามารถกำหนดอนาคตของพวกเขาได้

คณะกรรมการมูลนิธิ

คุณสมฤกษ์ กฤษณามระ

ประธานกรรมการมูลนิธิ

คุณเกษสุดา ไรวา

กรรมการ

ดร. คุรุจิต นาครทรรพ

กรรมการ

ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์

กรรมการ

ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์

กรรมการและเหรัญญิก

คุณวิชิตพล ผลโภค

เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิฯ

ทีมงานของเรา

วิชิตพล ผลโภค

CEO & Founder

Jackson Choo

Data and Impact Specialist

ธนิต แคล้วโยธา

External Relations Associate

นสวรรณร์ โพธิ์สุวรรณ์

Talent Acquisition Associate

พักตร์พิมล สุธรรมมนัส

Head of Operations

ภารดี เลิศวริทธิ์

Talent Acquisition Associate

รณรงค์ ขันแข็ง

Leadership Development Manager

ศิริพร ตระกูลรังสิ

Operations Manager

มารี โธมัส

Head of Program

วัชร เดโชพลชัย

Program Specialist

ปีกาญจนา สินวราวิวัฒน์

Administrative Associate

หากคุณกำลังมองหางานที่วัดผลความสำเร็จของคุณจากชีวิตเด็ก คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มาร่วมมือกับเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการร่วมงานกับเรา