Day: March 9, 2023

การศึกษาไทยและการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน

ปวิณา วัฒนาภา (เต๋อ) บัณฑิตจากคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม เต๋อสนใจในเรื่องการพัฒนามนุษย์มาโดยตลอด เต๋อเลยเลือกเดินบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจการศึกษาในเชิงลึก ก่อนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์ในวงกว้างขึ้นในสายงานปัจจุบัน

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เป็นจำนวน 250,000 บาท

ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อย่างบริษัท PTTEP ยังคงยืนเคียงข้างเราในวันนี้ และให้การสนับสนุนโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท เมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา