Day: November 30, 2022

แรงบันดาลใจที่ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ…จากกิจกรรม School engagement ร่วมกับ มูลนิธิสวารอฟสกี้

มูลนิธิสวารอฟสกี้ บริษัทในเครือสวารอฟสกี้ ร่วมด้วยมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนอายุ 13-15 ปี ณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

Parental Engagement … ผู้ปกครองสัมพันธ์ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

Teach For Thailand มีเป้าหมายในการยุติความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในประเทศไทยผ่านการสร้างเครือข่ายผู้นำที่เข้มแข็ง ผ่านการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเพื่อทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและชีวิตของนักเรียน