เงินติดล้อ มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการทำงานในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้เยาวชนไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อาคารอรรถกระวี 2 กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์