ถ้าการศึกษาไทยที่ไม่มี….

เมื่อ เกาที่ไม่มีเจ และ เจที่ไม่มีเกา
แล้วกลายเป็นหนัง fast and feel love ,

แล้วถ้าการศึกษาไทย ไม่มีผู้คนเหล่านี้ จะเกิดอะไรขึ้น