เสียงจากคนของเรา

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 1

ครูใหม่ (บุญศิริ จุติดำรงค์พันธ์)​

ใหม่-บุญศิริ จุติดำรงค์พันธ์ หนึ่งในศิษย์เก่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1 ของ Teach For Thailand ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกของโครงการ

ถอดบทเรียนเพื่อก้าวสู่ ปี 2565

เสียงจากคนของเรา

ปี 2564 ยังคงเป็นอีกปีที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง แต่หลายโรงเรียนยังงดการเรียนการสอนในห้องเรียน

ถอดบทเรียนกับ “ครูบีม” ศิษย์เก่าครูผู้นำการ เปลี่ยนแปลงรุ่น 6

ครูบีม (ณัฐธิดา สร้อยคำ)

จากความเชื่อว่า เด็กนักเรียนทุกคนในประเทศไทยควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการกำหนดความฝันของตัวเอง ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากบริบททางสังคมแบบใดก็ตาม

Change Their Future, Change Yours #5

ครูมุก (ฐิติมา ชูคดี)

ครูมุก (ฐิติมา ชูคดี) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง

Change Their Future, Change Yours #4

ครูมิ้นท์ (ธิดารัตน์ สระหงษ์ทอง)

ครูมิ้นท์ (ธิดารัตน์ สระหงษ์ทอง) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอน วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

Change Their Future, Change Yours #3

ครูมายด์ (ปภัสรินทร์ อนันต์ศิระบวร)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่