เสียงจากคนของเรา

The Change Maker
Stories : ครูตัสกีน

ครูตัสกีน (ตัสกีน เหล็มหนู)

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูตัสกีน เหล็มหนู(กีน) อดีตครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น Field Facilitator หรือกระบวนกร ของมูลนิธิ Right To Play

The Change Maker
Stories : ครูทราย

ครูทราย (ณัฐฐาพร พรหมแสง)

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูณัฐฐาพร พรหมแสง (ทราย) อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น ในส่วนของมูลนิธิที่สนับสนุนด้านการศึกษา

The Change Maker
Stories : ครูนัท

ครูนัท (ยุทธกฤต เฉลิมไทย)​

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูยุทธกฤต เฉลิมไทย(นัท) อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก

Change Their Future, Change Yours #1

ครูบอม (ชลธิศ สุทธิสาโกมล)

'ครูบอม' ชลธิศ สุทธิสาโกมล อายุ 32 ปี ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

Change Their Future, Change Yours #2

ครูแฟง (พราวพร นภาพงศ์สุริยา)

ครูแฟง (พราวพร นภาพงศ์สุริยา) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยทิลเบิร์ก

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 5

ครุเต๋อ (ปวีณา วัฒนาภา)

วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับ พี่เต๋อ ปวีณา วัฒนาภา – Alumni รุ่น 5 จากโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 4

ภูมิ (ภูมิ เพ็ญตระกูล)

ภูมิ-ภูมิ เพ็ญตระกูล ศิษย์เก่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 4 ที่ยังคงเดินหน้าทำงานในสายงานด้านการศึกษา โดยนำประสบการณ์และสิ่งที่เขาได้เห็น ได้เข้าใจ

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 3

ครูเก่ง (อภิชัย แซ่ตั้ง)

เก่ง-อภิชัย แซ่ตั้ง ศิษย์เก่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ผู้จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ หลังจากนั้นเขาได้เข้ามาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์

Leadership In Teach
For Network –
สัมภาษณ์ครูใหม่ รุ่น 2

ครูพิ้งค์ (นีติรัฐ พึ่งเดช)

ผ่านมาเกือบ 3 ปีแล้ว นับตั้งแต่วันที่ พิ้งค์-นีติรัฐ พึ่งเดช สิ้นสุดบทบาทการเป็นคุณครูวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งย่านคลองเตย