เรื่องเล่าจากห้องเรียน

สถานีรถไฟเหาะ
สายการพัฒนาตัวเอง       

ครูฟอง (อิชยา ธรรมสุวรรณ์)

คุณเคยภูมิใจตัวเองหลังจากลงมาจากรถไฟเหาะที่แสนตื่นเต้นไหม ? การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งใจไว้

‘เพราะทุกคาบคือการเรียนรู้’

ครูซัน (ภาสกร ระเบียบโอษฐ) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6

จากที่เคยเป็นครูโรงเรียนกวดวิชา เมื่อได้ก้าวเข้าไปยืนหน้าชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น ครูซันค้นพบว่าได้เรียนรู้อะไรมากมายไปพร้อมกับเด็กๆ การเป็นครูสอนหนังสือไม่ได้มีหน้าที่แค่การให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีเพื่อให้พวกเขากล้าที่จะกำหนดอนาคตของตนเองได้

เครือข่ายเข้มแข็งสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ครูไวท์ (สุวิมล วัฒนาภา) และ ครูเต๋า (วราสิทธิ์ วัฒนาภา) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6

เมื่อคนตัวเล็กๆ หลายคนที่รักและปรารถนาดีต่อชุมชนมารวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันสร้าง จนเกิดเป็นเครือข่ายเข้มแข็งก็สามารถขับเคลื่อนพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้

ครูในบ้าน

ครูส้มโอ (ภัทรธิดา สมรักษ์) และ ครูปลื้ม (สุพิชญา ฟองศรี) ครูประจำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

บ้านและสถาบันครอบครัวมีบทบาทที่สำคัญไม่แพ้โรงเรียนในการเลี้ยงดู หล่อหลอม บ่มเพาะ และให้ความรู้เด็ก

ทีมฟุตบอลแห่งเกาะจันทร์

ชลธิศ สุทธิสาโกมล (บอม)

วันนี้ Teach For Thailand ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษของ ครูบอม อายุ 32 ปี ผู้จบการศึกษาและเคยทำงานทางด้านวิศว-กรรมโลหการ ต่อมาเมื่อมองเห็นโอกาสจึงย้ายมาทำงานเกี่ยวกับการศึกษา

ตรุษจีนเก้าเลี้ยว

คุณครูดรุณี วลัญช์อารยะ

เมื่อเราพูดถึงชุมชน องค์ประกอบแรกๆ ที่เรานึกถึงคงไม่พ้น บ้าน วัด และ โรงเรียน ที่มักจะอยู่คู่กันเสมอ อำเภอเก้าเลี้ยวเป็นหนึ่งในตัวอย่างของหลักปรัชญา “บวร” ได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

สานสัมพันธ์สู่ความร่วมมือที่บ้านเกาะรัง

ครูณา (ฮุษณา หมัดตะพงศ์) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7

การทำงาน ปรับตัว ใช้ชีวิต และสานสัมพันธ์กับเพื่อนครูและผู้บริหารในโรงเรียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่สำหรับครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ถือเป็นความท้าทายพอๆ กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะสำหรับครูณา (ฮุษณา หมัดตะพงศ์) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7 ผู้มีบ้านเกิดที่หาดใหญ่ในชุมชนชาวมุสลิม แต่ได้มาเรียนรู้การปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง และชุมชนในจังหวัดลพบุรี

เมื่อซานต้ามาเยือน
เพี้ยนพินอนุสรณ์

ครูมีส (ลมีส สาดและ)
ครูเหมียว (ปุญชรัสมิ์ บุญมา)​

คริสต์มาสที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ในปีนี้พิเศษยิ่งกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เพราะการมาร่วมทำกิจกรรมของตัวแทนจากบริษัทแมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย)

Learning Box
ทางเลือกใหม่ในการสร้าง
โอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ

ครูณัท (ณิชกุล เรืองภูงา)

เมื่อสถานการณ์การดำเนินชีวิตตกอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างมีขีดจำกัด ทั้งในด้านการเดินทางและการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกัน การเรียนการสอนออนไลน์ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกสำคัญของระบบการศึกษาไทย