ร่วมสนับสนุน

คุณสามารถเป็นหนึ่งในพลังสําคัญ
ที่จะช่วยให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าภูมิหลังหรือพื้นเพทางสังคมจะแตกต่างกันอย่างไร โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และสามารถขยายไปทั่วประเทศ ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ partnerships@teachforthailand.org หรือสนับสนุน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ผ่านช่องทางที่คุณสะดวกดังนี้

บริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์
บริจาคผ่าน Paypal

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 311-1-69640-8
ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

พร้อมอีเมลหลักฐานการโอนเงิน ชื่อนามสกุลและที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี มาที่ donation@teachforthailand.org
บริจาคผ่าน Social Giver
เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ริเริ่มโดยผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ที่ https://www.socialgiver.com/th/campaign/teach-for-thailand-fund/
A Partner in the Global Education Network