ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ
YEAR:
บุญศิริ จุติดารงค์พันธ์ (ใหม่)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
พัทธ์ธีรา พานิชสุข (น้ำฝน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ณัฐชนน สุระพัฒน์ (เซฟ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
พรวิมล สว่างชม (ก้อย)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ยุทธกฤต เฉลิมไทย (นัท)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
จุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ (ทิพย์)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
พัชรวลัย ขอรวมเดช (หยก)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ประภาคาร พิมพาสาร (ปอ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ชายาท เกษตรภิบาล (แอน)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ศรัณย์ เรืองเกตุ (โอ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ธมลวรรณ หวานฉ่ำ (แข)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ศุภเกียรติ ยมบุญ (กอล์ฟ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
พารุ่ง พลพิพัฒนพงศ์ (แป้ง)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
วิศรุต นุชพงษ์ (ตี๋)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
อมรรัตน์ สีหะปัญญา (ส้ม)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ณัฐ พัฒนศิลป์ (นัท)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สันติภาพ ไวกิตติพงษ์ (เม)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
นิศาชล อินทิราวรนนท์ (น้ำค้าง)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
วัชร เดโชพลชัย (มิว)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ณัฐฐาพร พรหมแสง (ทราย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สิริกานต์ แก้วคงทอง (ทราย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
พัณณ์ชิตา ศิริโชติวรานนท์ (กานต์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
กษิดิศ ชุติมา (ท็อฟ)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ครองตน สุนทรวินิต (นวม)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
กชามาส ลิ้มพุทธพงศ์ (บุ้งกี๋)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
พันธ์ณรงค์ ปิยประดิษฐ์ (แม๊กซ์)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ธีรภาพ แซ่เซี่ย (ซัน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network