สักวันหนึ่ง เด็กไทยทุกคนจะได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สรรหาและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กในชุมชนรายได้น้อย ผ่านการเป็นครูในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นเวลา 2 ปี พร้อมกับพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และความเข้าใจถึงปัญหาสังคมไทยให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน